Registration Open: Conference: Dedicated Education Units in Europe: Learning in Health Care

epos.jpg                                                logo_ideus_1.jpg                                    logo_erasmus_0.jpg

DEDICATED EDUCATION UNITS – EUROPE LEARNING IN HEALTH CARE

Content/inhoud

In a practice-based discipline, such as nursing or midwifery, it is required that students have enough practice experience in health care and social work organization. During the internship the student will experience the reality of the profession and the student acquires the knowledge, skills and attitudes related to the job. The authenticity of the practice environment and the active participation are the drivers in the learning process of students. The only effective solution to maximize students’ learning outcomes during the internship is to create a powerful learning environment. That is easy to say, but far more difficult to put into practice! In 2015 five European organisations took the lead to break down the traditional clinical education model. They commenced from the Australian model “Dedicated Education Units” and applied this to the European context. On May, 25 the project partners will share their experiences and results in collaboration with two prominent speakers, Ms Susan Randles Moscato and Mr Peter Rosseel. In een professionele opleiding, zoals verpleegkunde of vroedkunde, dient een student stage te lopen in een zorg- en welzijnsorganisatie. Tijdens deze stage beleeft de student de realiteit van het beroep en verwerft de student de kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot het beroep. De authenticiteit van de praktijkomgeving en de actieve deelname zijn sterkte drijfveren in het leerproces van studenten.  Een krachtige leeromgeving is zodanig ingericht dat de nodige leerprocessen worden uitgelokt om een maximaal leerresultaat te bekomen. Dat lijkt echter gemakkelijker gezegd dan gedaan! In 2015 staken vijf Europese organisaties de koppen bij elkaar om het traditioneel stagemodel te doorbreken. Zij vertrokken van het Australisch model “Dedicated Education Units” en paste dit aan de Europese context aan. Op 25 mei zullen de project partners hun ervaringen en resultaten delen in samenwerking met twee prominente sprekers, mevrouw Susan Randles Moscato en de heer Peter Rosseel.  

For the full program you can visit this website.

 

Target Audience

For anyone in education, care or social work organization who works with students.  

Practical Information

Date: Friday 25 May 2018 Location: Iers College, Janseniusstraat 1, 3000 Leuven, België, http://www.leuveninstitute.eu(link is external)

Registration

Registration is free for students (no show fee  of 20 euro) Registration fee 75 euro   

You can register for the conference HERE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *